การวางกล่องรับบริจาค

อีกช่องทางหนึ่งในการจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการก็คือ การเชิญชวนหน่วยงานธุรกิจ ห้างร้าน ฯลฯ ให้รับฝากกล่องบริจาคของสมาคมฯเพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานมากกว่า 100 แห่ง ในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัดได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับท่านที่สนใจนำกล่องบริจาคของสมาคมฯ ไปวาง ณ ที่ประกอบการของท่าน
โปรดติดต่อ คุณธัชทฤต โทร. 0-2255-5805-7 อีเมล info@thaispca.org