ประวัติเลขาธิการและผู้อำนวยการ

ดร. สาธิต ปรัชญาอริยะกุล

ดร.สาธิต  ปรัชญาอริยะกุล

ตำแหน่ง

 • เลขาธิการและผู้อำนวยการ

ตำแหน่งปัจจุบัน(อื่นๆ)

 • นายกสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์
 • อนุกรรมการกฎหมาย ในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

วุฒิการศึกษา 

 • นบ. (กฎหมาย)
 • MPA. (การจัดการโครงการ)
 • Ph.D. (การจัดการการศึกษา)

ประสบการณ์

 • คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ 2549
 • ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ บริษัท CP ALL
 • จนท.ฝ่ายบริหารการศึกษาภาคค่ำ มธบ./นายกสโมสรนักศึกษา 2 สมัย
 • นิติกรสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
 • นักวิจัย/นักวิชาการการศึกษา (อิสระ)
 • ประธานชมรมกองทุนพัฒนา