ด้านการตลาดและการพัฒนาแหล่งทุน

การบริจาคเงิน อาหาร ยารักษาโรค และสิ่งจำเป็นต่างๆ

เพื่อนำส่งต่อไปมอบให้สัตว์จรจัดภายใต้การจัดการของสมาคมฯจำนวนกว่า 6,000 ตัวซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลสัตว์ทั้งในกทม. และต่างจังหวัดกว่า 16 กลุ่ม…
อ่านรายละเอียด

การวางกล่องรับบริจาค

ขอเชิญชวนหน่วยงาน ธุรกิจ ห้างร้าน ฯลฯ ให้รับฝากกล่องบริจาคของสมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัด…
อ่านรายละเอียด

การผลิตและจำหน่ายของที่ระลึก

จำหน่ายในราคาถูก เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์จรจัด และสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ…
อ่านรายละเอียด