การบริจาคเงิน อาหาร ยารักษาโรค และสิ่งจำเป็นต่างๆ

การบริจาคเงิน อาหาร ยารักษาโรค และสิ่งจำเป็นต่างๆ เพื่อสนับสนุนสัตว์จรจัดภายใต้โครงการบ้านอุปถัมภ์ (Re-Home and Adoption Programme) ซึ่งจะนำส่งต่อไปมอบให้สัตว์จรจัดภายใต้การจัดการของสมาคมฯจำนวนกว่า 6,000 ตัวซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลสัตว์ทั้งในกทม. และต่างจังหวัดกว่า 16 กลุ่ม

สำหรับท่านที่สนใจช่วยเหลือสัตว์จรจัดดังกล่าวโปรดติดต่อบริจาคได้ที่
คุณธัชทฤต : โทร 0-2236-2176 แฟกซ์ 0-2266-5104 หรือ E-mail: info@thaispca.org

ส่วนหนึ่งของภาพสัตว์และผู้ดูแลภายใต้การจัดการของสมาคมฯ
ส่วนหนึ่งของผู้บริจาคอาหารช่วยเหลือสัตว์
  • บริษัท เพอร์เฟ็ค คอมพาเนี่ยน จำกัด
  • บริษัท เพ็ดดีกรี จำกัด
  • บริษัท ออสแท็มกู๊ดส์ จำกัด
ส่วนหนึ่งของภาพการบริจาคอาหาร และเวชภัณฑ์แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์
ภาพการรับบริจาคเงินจากบริษัท ห้างร้าน ฯลฯ