ความร่วมมือโครงการประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการสวนสัตว์เอกชน

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้เข้าพบรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คุณวิสูตร สมนึก (ภาพบนที่สามจากขวา) เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการสวนสัตว์เอกชน และความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสมาคมฯ ในการร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในสวนสัตว์และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ

ในภาพคุณอุดม ตันวัฒนธนากูล ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า กรมอุทยานฯ (ภาพบนขวาสุด) ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือ เมื่อเร็วๆนี้ ณ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ