ประชุมสามัญประจำปี

เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดประชุมสามัญประจำปี 2553 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และหารือถึงแนวทางการดำเนินงานในปีต่อๆไป

โดยมี คุณ ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมฯ รศ.นุชทิพย์ บรรจงศิลป์ อุปนายกสมาคมฯ และ คุณ สวรรค์ แสงบัลลังค์ เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท B.L.H. Trading Co., Ltd