20 ปี TSPCA รวมพลัง หยุดทารุณสัตว์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 ณ ลานไนน์สแควร์ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ พระราม 9 กรุงเทพฯ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้จัดงานครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ ภายใต้ชื่อโครงการ 20 ปี TSPCA “รวมพลัง หยุดทารุณสัตว์” ขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมด้านการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ และเพื่อระดมทุนหารายได้ช่วยเหลือสัตว์จรจัดทั่วประเทศ โดยได้รับความสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้จาก เครือ บริษัท เอ็ม.บี.เค. จำกัด(มหาชน) และบริษัท อาร์เอส จำกัด(มหาชน)

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องด้านการป้องกันการทารุณกรรมและพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาสังคมและจริยธรรมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทร มีมาตรฐานในการปฏิบัติต่อสัตว์ การส่งเสริมสวัสดิภาพสังคมและสัตว์ อีกทั้งการช่วยยกระดับฐานะของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งถือได้ว่าภารกิจดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายองค์กรผู้รักสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนถึงสื่อมวลชน และประชาชนผู้มีใจรักสัตว์ทั่วประเทศ

ส่วนหนึ่งของการจัดงานนี้ ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมการโหวต “ดารารักสัตว์และผู้มีจิตใจรักสัตว์”ผ่านทางเฟซบุ๊คของสมาคมฯ โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 30,000 ครั้ง และผลการโหวตได้ผู้ชนะเลิศประเภท ศิลปิน ดารา คือ เฟย์ ฟาง แก้ว บริษัท อาร์เอส จำกัด(มหาชน) และผู้ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปผู้มีจิตใจรักสัตว์ คือ คุณป้าตวงรัตน์ ปานปลั่ง

นอกจากการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับศิลปิน ดารา และผู้มีจิตใจรักสัตว์แล้ว ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากโรงเรียนต่างๆ ดนตรีโฟล์คซอง การแสดงความสามารถพิเศษของน้องหมา และการออกร้านสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะที่บูธของโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการรับบริจาคโลหิตจากสุนัข และที่บูธของกรมปศุสัตว์มีการให้บริการฟรีฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวอีกด้วย ซึ่งผู้มาร่วมงานนี้นอกจากได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้อิ่มบุญสุขใจกันถ้วนหน้า