เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ตัวแทนสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ