คุณพันธ์ศักดิ์ สุเมธจรัส ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงข่าย บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ร่วมรณรงค์สนับสนุนร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณสัตว์ฯ

คุณพันธ์ศักดิ์ สุเมธจรัส ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงข่าย บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ร่วมรณรงค์สนับสนุนร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณสัตว์ฯ ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว