ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนสัตว์ดุสิต

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) ขอขอบคุณสวนสัตว์ดุสิต ในการร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 และขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนของรางวัลทุกท่านให้กับวันสำคัญของเด็กๆ ในครั้งนี้