คนรักสัตว์ร่วมช่วยเหลือเกาะสุนัข (12/07/46)

หลังจากที่ทางสมาคมฯได้รับทราบข่าวของเกาะสุนัขที่พุทธมณฑล จึงได้ทำการตรวจสอบถึงสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขทั้ง 400 กว่าชีวิต และได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ทั้งอาหาร ชาม ถัง กะละมัง ยารักษาโรค รวมไปถึงการเขียนบทความต่างๆลงหนังสือพิมพ์เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเจ้าตูบเร่ร่อนเหล่านี้ ปรากฎว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มคนรักสัตว์ ซึ่งได้รวมตัวกับบริจาคอาหารสัตว์ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรคและเงินสดเป็นจำนวนหนึ่งให้แก่เกาะสุนัขผ่านทางสมาคมฯเป็นจำนวนมาก ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีรายนามดังนี้

 1. คุณอำภาภรณ์
 2. คุณอนุตรา บุนนาค
 3. คุณพาพร เจเคิล
 4. คุณฉวี มั่นคง
 5. บริษัท เอ็กเซล โลจิสติคส์ (ฟาร์อีส) จำกัด
 6. ครอบครัวศรีวัฒนะธรรมา
 7. พนักงานบริษัทอวีวา ประกันภัย จำกัด
 8. คุณพิษณีย์ สมทบบูรณะ
 9. คุณวิโรจน์ ลิมตรจิตต์
 10. บริษัทเอส.เอ.สตีล เซ็นเตอร์
 11. คุณจัทนา ลิ่มอติบูลย์
 12. คุณกฤติยา สมวงษ์ศิริ
 13. คุณนพรัตน์ อินทนปสาธน์
 14. คุณจักรภพ
 15. คุณวิชชุดา พัวพิมล
 16. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3 ท่าน

ทางสมาคมฯและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกาะสุนัขจึงขอเป็นตัวแทนขอบพระคุณทุกๆท่านที่ไห้ความเมตตาช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ยากไร้เหล่านี้ ให้ได้มีข้าวปลาอาหารกินกันอิ่มท้อง และจะได้นำเงินที่เหลือมาใช้จ่ายในการช่วยเหลือสุนัขต่อไป

ทางสมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีบุคคลที่ให้ความเมตตาต่อสัตว์ยากไร้เหล่านี้อีกหลายล้านคนและพร้อมที่จะสละกำลังทรัพย์เพียงเล็กน้อย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าตูบไร้บ้านเหล่านี้

สนใจอยากร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณกุลสินี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ