สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ เดินหน้ารณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,560 วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562

25560.3