ตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม IUCN Asia Regional Conservation Forum ที่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน

ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ดวงแข และนายสวรรค์ แสงบัลลังค์ กรรมการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม IUCN Asia Regional Conservation Forum วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ที่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถานhttp://bit.ly/asiaRCF2019259768 IUCN 1 IUCN 2 IUCN 3 IUCN 4