5 ปี พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,630 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

D151262.3 D151262.9 D151262.10 D151262.12 D151262.15 D151262.16 D151262.17 D151262.18 D151262.19 D151262.21