เฟ้นสถานศึกษาสอนเด็กมีเมตตา นำร่องขับเคลื่อนโครงการรักสัตว์ในโรงเรียน ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

ks13012563.3