26ปีสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,679 วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

256792263.9256792263.5

256792263.6

256792263.7

256792263.8

 

#TSPCA