เสนอแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,735 วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563

D25735D25735.2

D25735.3D25735.4

 

#TSPCA