แก้ไขพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,833 วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

D2583.1D2583.4 D2583.5 D2583.6 D2583.7 D2583.8

#TSPCA