เยาวชนไทยใส่ใจเมตตาสัตว์ (26/07/46)

ก็ผ่านไปอย่างสนุกสนานแล้ววกับการจัดกิจกรรม “โครงการรักสัตว์ในโรงเรียน” ที่ทางสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยได้เข้าไปจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนอัมพรไพศาล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 เวลา 10.20 น. และที่โรงเรียนเสนา″เสนาประสิทธิ์” เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา โดยที่โรงเรียนอัมพรไพศาลมีนักเรียนระดับชั้นประถม 5 และอาจารย์เข้าร่วมฟังบรรยายทั้งหมด 272 คน ส่วนโรงเรียนเสนา″เสนาประสิทธิ์”นั้น มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และอาจารย์เข้าร่วมฟังบรรยายทั้งสิ้น 250 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว วิทยากรได้ทำการบรรยายถึงข้อควรคำนึงในการเลี้ยงสัตว์ วิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกต้อง และวิธีการป้องกันการทารุณสัตว์ ตบท้ายด้วยการเล่นเกมแจกของรางวัล ซึ่งนักเรียนทั้งหลายต่างให้ความสนใจฟังและเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน

งานนี้เรียกได้ว่าได้รับทั้งสาระ ความรู้และความบันเทิงครบถ้วนกันเลยทีเดียว หากโรงเรียนใดสนใจอยากร่วมกิจกรรมรักสัตว์ในโรงเรียน ติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ที่ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย โทร 0-2236-2176, 0-2266-5104 หรือที่ www.thaispca.org และที่ E-mail info@thaispca.org โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น