สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯชื่นชมหมอช้างเพื่อช้าง (นายสัตวแพทย์อลงกรณ์ มหรรณพ) ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 26,469 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565

 

D26469.2 D26469.3 D26469.4

D26469.5.1

D26469.6

D26469.7 D26469.8