เลขา TSPCA เสนอจัดระเบียบสุนัขดุร้าย ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 26,672 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565

D22102565.2

#TSPCA