เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) ร่วมอวยพรและมอบของขวัญวันเกิดครบรอบ 25 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา นายชัยชาญ เลาหศิริปัญญา เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA)ร่วมอวยพรและมอบของขวัญวันเกิดครบรอบ 25 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โดยมี นางพรอัปสร นิลจินดา ผู้อำนวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วิภาวดี กทม.