แฟนคลับ เตนล์ NCT ร่วมทำบุญฉลองวันเกิดช่วยเหลือสัตว์จรจัด

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) โดยคุณปัทมา สารีบุตร เหรัญญิกสมาคมฯ ได้รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท อาหารสัตว์ 12 กระสอบ พร้อมด้วยอุปกรณ์ใช้สอย จากกลุ่มสมาชิกแฟนคลับ น้องเตนล์(TEN) NCT-ชิตพล ลี้ชัยพรกุล ในโอกาสวันครบรอบวันเกิดของน้องเตนล์ จากวง NCT U ค่ายเพลง SM Entertainment ของประเทศเกาหลีใต้ โดยกลุ่มแฟนคลับได้ร่วมบริจาคในโอกาสครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดภายใต้โครงการบ้านอุปถัมภ์ของสมาคมฯ โดยทางน้องเตนล์ เป็นศิลปินที่มีจิตใจรักสัตว์อีกด้วย