ลงพื้นที่ ณ วัดโตนด จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 มีนาคม 2560 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA)นำโดยนายสาธิต ปรัชญาอริยะกุล นิติกรสมาคม พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางมายัง วัดโตนด หมู่ที่ 5 ต.บางนางร้าอ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเข้าพบท่านพระครูอุปจิตบุญญวัฒน์ เจ้าอาวาส เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทางวัดจากเหตุมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับทางวัดรับภาระการดูแลสุนัขเป็นจำนวนมากกว่า 400 ตัว โดยเกิดจากการนำสุนัขมาปล่อยภายในวัด โดยสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) มีความห่วงใยในกรณีดังกล่าว จึงได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดูแลการเลี้ยงดู และเพื่อช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือในการจัดสวัสดิภาพที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายต่อไป ทั้งนี้สมาคมได้มอบอาหารสัตว์และป้ายเพื่อรณรงค์การหยุดทิ้งสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรเพราะมีความผิดตามพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 มาตรา 23 ประกอบมาตรา 32 ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งสมาคมเป็นผู้นำภาคประชาชนในการผลักดันพรบ.ดังกล่าว