สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯ เกาะติดตามมติมหาเถรสมาคม ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,525 วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

D25525