ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ถือเป็นทารุณกรรมสัตว์ ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,532 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562

D25532.7