สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯ ผุดกิจกรรมรักสัตว์ในโรงเรียน ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,539 วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

25539159.2