ทำบุญไม่ทารุณสัตว์ ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,686 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

D25682922563.1D25682922563.3 D25682922563.4

#TSPCA