ฆ่านก-โพสต์โชว์ ดีดหัวบีบเละคามือ ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับที่ 8,488 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563

8488.28488.4 8488.5 8488.6 8488.7

#TSPCA