อัตราการเปรียบเทียบปรับ กรณีการทารุณกรรมสัตว์ ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,707 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

d25707.1

d25707.4 d25707.5

#TSPCA