สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,777 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

d25777.1d25777.5d25777.3 d25777.4

#TSPCA