โครงการสะพานบุญเพื่อสัตว์สู้ภัยโควิด-19 ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

D26072563.1D26072563.3

 

#TSPCA