สะพานบุญเพื่อสัตว์ สู้ภัยโควิด-19 ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

bk 19763.2

#TSPCA