7ปีแห่งพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 26,308 วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564

D25371.4 D25371.5 D25371.6D25371.3

#TSPCA