28ปีTSPCAสวัสดิภาพสัตว์เพื่อสวัสดิภาพคน ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 26,399 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565

D26399.5 D26399.6 D26399.7 D26399.8D26399.2#TSPCA